Τομέας Θεωρητικής Φυσικής, Τμήμα Φυσικής,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ελληνικά English
 
HOME
PEOPLE
RESEARCH
SEARCH
SEMINARS
LINKS
CONTACT US
 
 
Address
Division of Theoretical Physics
Department of Physics
University of Ioannina
GR45110 IOANNINA
GREECE
Division secretary: Fouza Fofo
Voice: +30 265100 8610
Fax: +30 265100 8698
E-mail:
Division Head: Associate Professor Rizos Ioannis (John)
Voice: +30 265100 8614
Fax: +30 265100 8698
E-mail: