Stavros Maltezos
NTU-Athens
Back to the photo page