Τομέας Θεωρητικής Φυσικής, Τμήμα Φυσικής,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ελληνικά English
 
ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΡΕΥΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

Το προσωπικό του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει 15 μέλη ΔΕΠ και ένα μέλος ειδικού τεχνικού-διοικητικού προσωπικού. Στο τομέα επίσης εργάζεται επίσης ένας μεταδιδακτορικός ερευνητής, ενώ εκπονούν διδακτορική διατριβή εννέα μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στη διδασκαλία των μαθημάτων του Τομέα συμμετέχουν δύο διδάσκοντες ΠΔ407/80.

Η ερευνητική δραστηριότητα του τομέα περιλαμβάνει την Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Θεωρητική Πυρηνική Φυσική και Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης .

Τα μέλη του Τομέα συμμετέχουν στη διδασκαλία 13 υποχρεωτικών και 16 προεραιτικών μαθημάτων σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Μέλη του Τομέα λαμβάνουν μέρος σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.