Τομέας Θεωρητικής Φυσικής, Τμήμα Φυσικής,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ελληνικά English
 
ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΡΕΥΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού
Ταμβάκης Κυριάκος Καθηγητής
Ευαγγέλου Σπυρίδων Καθηγητής
Βαγιονάκης Κωνσταντίνος Καθηγητής
Λεοντάρης Γεώργιος Καθηγητής
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος Καθηγητής
Κοσμάς Θεοχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής
Ρίζος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής
Καντή Παναγιώτα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δέδες Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής
Κολάσης Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής
Τριανταφυλόπουλος Ηλίας Λέκτορας
Ομότιμοι Καθηγητές
Βέργαδος Ιωάννης  
  
Μέλη Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού
Φούζα Φωφώ 
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Juan Carlos Bueno Sanchez  
Διδάσκοντες 407
Κρανιώτης Γεώργιος 
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Αντωνίου Ιωάννης 
Γιαννακά Παναγιώτα 
Καραθάνου Γεωργία 
Κλεφτογιάννης Ιωάννης 
Μπαλάση Κων/να 
Παππάς Νικόλαος 
Παρασκευάς Μιχαήλ 
Σούτζιος Χρηστάκης 
Τσακστάρα Βαϊτσα