Τομέας Θεωρητικής Φυσικής, Τμήμα Φυσικής,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ελληνικά English
 
ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΡΕΥΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Η Θεωρητική Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων αποτελεί κύριο ενδιαφέρον πολλών μελών του Τομέα. Ειδικότερα, αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι σύγχρονες Θεωρίες Βαθμίδας, η Υπερσυμμετρία, οι Θεωρίες Υπερχορδών και η εν γένει ενοποίηση των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων μεταξύ στοιχειωδών σωματιδίων. Η φαινομενολογική ανάλυση των μοντέλων που απορρέουν απο τις θεωρίες αυτές οδηγεί σε προβλέψεις συγκρίσιμες με τα πειραματικά δεδομένα. Οι κοσμολογικές συνέπειες των μοντέλων για τα στοιχειώδη σωματίδια, αλλά και η Κοσμολογία αυτή καθεαυτή αποτελεί επίσης ερευνητικό αντικείμενο του Τομέα (Μελανές Οπές, Πληθωριστικό Σύμπαν κλπ.).

Μέλη του Τομέα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα στη Θεωρητική Πυρηνική Φυσική. Ειδικότερα, μελετώνται οι πυρηνικές δυνάμεις μεταξύ νουκλεονίων μέσω των αλληλεπιδράσεων των κουάρκς, η αποδιέγερση-ββ και άλλα θέματα.

Στα ενδιαφέροντα του Τομέα συμπεριλαμβάνεται και η Φυσική Πλάσματος στα πλαίσια της οποίας μελετάται η ισορροπία και η σταθερότητα του πλάσματος σύντηξης, ο εφησυχασμός του πλάσματος στο μοντέλο της μαγνητο-υδροδυναμικής, κλπ.

Στα ερευνητικά θέματα του Τομέα συμπεριλαμβάνεται επίσης η Θεωρητική Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης.

Μέλη της ομάδας Θεωρητικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών συμμετέχουν στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα:

Η Ομάδα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών ολοκλήρωσε πρόσφατα την εγκατάσταση συστοιχίας υπολογιστών αποτελούμενης από 8 κόμβους/32 επεξεργαστές. Η συστοιχία είναι πλήρως λειτουργική και διαθέτει 5 άδειες του λογισμικού Mathematica 7.0 για αναλυτικούς και αριθμιτικούς υπολογισμούς καθώς και γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN 95/97 με υποστήριξη OpenMP και MPI για παράλληλους υπολογισμούς.

High Energy Physics Group Cluster